Вивчаємо Податковий кодекс

Автор: Сергій Категорія: Податкова інформує Створено: Четвер, 23 грудня 2010, 22:35

Врегулювання відносин оподаткування в державі та принципи побудови податкової системи

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Згідно ст.8 розділу І Податкового кодексу в Україні встановлюються 18 загальнодержавних та 5 місцевих податків та зборів.

До загальнодержавних належать податки та збори, що встановлені цим Кодексом і є обов’язковими до сплати на усій території України, зокрема податок на прибуток , податок на додану вартість, податок з доходів фізичних осіб, екологічний податок, плата за землю, фіксований сільськогосподарський податок.

До місцевих належать податки та збори, що встановлені відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, визначених цим Кодексом, рішеннями сільських, селищних і міських рад у межах їх повноважень, і є обов’язковими до сплати на території відповідних територіальних громад, а саме: податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

До уваги платників податків!

Починаючи з 1січня 2011року відповідно до п.49.4 Податкового кодексу України платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації до органу податкової служби в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

До уваги платників єдиного податку!

Відповідно до ст..122 Податкового кодексу України несплата (неперерахування) платником податків - фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені законодавчим актом, тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок податку, встановлених для фізичних осіб – платників єдиного податку.

У вас немає прав для коментування