У Жвану святкували День села

Автор: Сергій Категорія: Різне Створено: Вівторок, 04 вересня 2018, 11:24

У Жвану святкували День селаСе­ло Жван ро­з­ки­ну­лось між го­ра­ми в до­ли­ні по оби­д­ва бе­ре­ги рі­ч­ки Жван. Це ча­рі­в­ний ку­то­чок По­діль­сь­кої зе­м­лі. Для йо­го ме­ш­ка­н­ців во­но най­ми­лі­ше. Цієї се­ре­ди тут свя­т­ку­ва­ли День се­ла. На запрошення громади та сіль­сь­кої го­ло­ви Лю­д­ми­ли Ма­ре­ць­кої розділила радість святкування разом із жванчанами. Од­но­се­ль­чани та го­с­ті се­ла ма­ли змо­гу пе­ре­г­ля­ну­ти ви­ста­в­ки ви­ши­ва­нок, пи­са­н­кар­с­т­ва, ви­ро­бів сіль­сь­ких умі­ль­ців. Їх зі­б­ра­ли та га­р­но офо­р­ми­ли пра­ців­ни­ки сіль­сь­ко­го бу­ди­н­ку ку­ль­ту­ри Ал­ла По­по­вич та Алі­на Ма­ре­ць­ка.

Приїхала до Жванівчан з колегою депутатом обласної ради, дуже шанованої тут людини Петром Павловичем Струсевичем. Як і годиться, приїхала на святкування не з пустими руками: привезла ди­да­к­ти­ч­ні іг­ри з сер­ти­фі­катом на іграшки для ви­хо­ва­н­ців мі­с­це­во­го дит­са­д­ка. Хотілося б, щоб молодь створювала родини та народжує дітей. Адже молодь - це запорука розвитку і процвітання рідного села, а діти – це його майбутнє. Одна, була дуже неприємно вражена, що діток в перший клас цього року взагалі немає, хоча школа доглянута, охайна і в неї директор та учителі вкладають свою працю та душу.

На концерті Свя­т­ко­во­го на­строю усім присутнім до­да­ли сі­мей­ний ду­ет На­та­лії та Оле­га Лі­т­він, Те­тя­на Сто­ляр, Ле­ся Ко­роль, Іри­на Три­н­дов­сь­ка, Сер­гій Не­по­м­ня­щий, Ка­тя Ба­ра­баш, Со­фія Ко­с­тя­нець, Ок­са­на Но­вик, тан­цю­ва­ль­ний ко­ле­к­тив “Гра­ція” під ке­рі­в­ни­ц­т­вом На­та­лії Ка­ла­б­кі­ної, ан­самбль “Жа­р­ті­в­ни­ця”.

Ще раз зі святом, люба громадо села Жван. Зла­го­ди, ща­с­тя, здо­ро­в’я і ра­до­с­ті усім родинам.

У Жвану святкували День села У Жвану святкували День села У Жвану святкували День села
У Жвану святкували День села У Жвану святкували День села У Жвану святкували День села
У Жвану святкували День села У Жвану святкували День села У Жвану святкували День села

 

Лариса Білозір

У вас немає прав для коментування