Заслуговують на вдячність

Автор: Світлана Кубляк Категорія: Наше Придністров'я Створено: П'ятниця, 20 листопада 2009, 00:47

Галина Расенко та Олена БарановськаУ зв’я­з­ку з по­ши­рен­ням гри­пу зна­ч­но збі­ль­ши­ло­ся на­ва­н­та­жен­ня на ме­ди­ч­них пра­ців­ни­ків центра­ль­ної ра­йон­ної лі­ка­р­ні. Ви­ста­чає ро­бо­ти у ді­ль­ни­ч­но­го лі­ка­ря-­те­ра­пе­в­та Га­ли­ни Оле­к­са­н­д­рі­в­ни Ра­се­н­ко та мед­се­с­т­ри те­ра­пе­в­ти­ч­но­го ка­бі­не­ту №38 Оле­ни Ва­си­лі­в­ни Ба­ра­нов­сь­кої (на фо­то). З чуй­ні­с­тю і до­б­ро­тою во­ни ста­в­лять­ся до ко­ж­но­го хво­ро­го. Всі свої знан­ня та ба­га­то­рі­ч­ний до­свід ви­ко­ри­с­то­ву­ють у бо­ро­ть­бі з хво­ро­ба­ми. В цьому переконалася  і я, коли нещодавно довелося звернутися до них по медичну допомогу. Ви­на­го­ро­дою їм за працю є сло­ва щи­рої вдя­ч­но­с­ті від па­ці­є­н­тів, яким вони допомогли подолати хворобу. За сум­лін­ну пра­цю Га­ли­на Оле­к­са­н­д­рі­в­на та Оле­на Ва­си­лі­в­на не один раз бу­ли від­зна­че­ні ке­рі­в­ни­ц­т­вом лі­ка­р­ні.

 

Світлана КУБЛЯК.

У вас немає прав для коментування