Податковий телетайп

Автор: ПДА Категорія: Податкова інформує Створено: П'ятниця, 12 листопада 2010, 01:07

До відома суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Мурованокуриловецького району!

На сайті ДПА у Вінницькій області (www.vinsta.gov.ua) ви можете ознайомитись зі ставками єдиного податку, рішеннями сільських рад по торгових патентах та місцевих податках і зборах.

До уваги громадян, землекористувачів!

15 листопада закінчується другий строк сплати земельного податку а також орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності громадянами. Земельний податок сплачується рівними частками до 15 серпня та 15 листопада. В разі несвоєчасної сплати податку нараховується пеня та штрафні санкції.

Запитуєте - відповідаємо

Громадянам, які здійснюють продаж продукції власного виробництва на ринках України

Запитання: Чи підлягає оподаткуванню податком на промисел дохід, отриманий від продажу продукції власного виробництва?

• Відповідь: Відповідно до ст. 2. Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 24-93 «Про податок на промисел» із змінами та доповненнями, не декларується та не оподатковується продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва, худоби, кролів, нутрій, птиці (як у живому вигляді, так і продукції їх забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва, якщо вони реалізуються один раз протягом року.

Запитання: Що є об’єктом оподаткування податком на промисел та яка ставка застосовується при придбанні одноразового патенту терміном на 3 календарних дні та на 7 днів?

• Відповідь: Відповідно до ст. 2. Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня 1993 року N 24-93 „Про податок на промисел” із змінами та доповненнями, об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається громадянином у декларації, поданій до державної податкової інспекції по району (місту) за місцем проживання, а громадянином, який не має постійного місця проживання в Україні - за місцем продажу товарів. Мінімальний термін дії патенту – три, максимальний – сім календарних днів. Ставка податку на промисел встановлюється в розмірі 10 відсотків указаної в декларації вартості товарів, що підлягають продажу протягом трьох календарних днів, але не менше розміру одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. У разі збільшення терміну продажу товарів до семи календарних днів ставка податку подвоюється, тобто становить 20 %.

Суб’єктам підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами

Які документи необхідно подати для отримання ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними та тютюновими виробами?

• Відповідь: Згідно зі статтею 15 Закону України від 19.12.1995р. № 481/95-ВР „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів“ ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Для отримання ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додається довідка податкової служби про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), що знаходяться у місці торгівлі. У заяві про видачу ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями додатково зазначаються перелік електронних контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також адреса місця торгівлі. У заяві на видачу ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами зазначається адреса місця торгівлі. У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб'єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і вказуються перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі. Вимагати представлення інших документів, крім зазначених у цьому Законі, забороняється. Зазначені в цьому Законі документи подаються в одному примірнику в копіях, засвідчених нотаріально або органом, який видав оригінал документа. Заява про видачу ліцензії та визначені цим Законом документи подаються уповноваженою особою заявника або надсилаються рекомендованим листом. У разі подання заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів особисто вони приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття заяви та документів і підписом особи, яка їх прийняла.

***

Як проводиться сплата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами ?

• Відповідь: Згідно з ст.15 Закону України від 19.12.1995р. № 481/95-ВР „Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами справляється щоквартально рівними частками.

****

Які права та повноваження органів ДПС при здійсненні контролю за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги)?

Відповідь: Права та повноваження органів державної податкової служби визначені Законом України від 4 грудня 1990 року № 509-ХІІ “Про державну податкову службу в Україні” (далі – Закон №509). Зокрема, пунктом 2 статті 11 цього Закону встановлено що, органи державної податкової служби у випадках, в межах компетенції та у порядку, встановлених законами України, мають право здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб`єктів підприємницької діяльності, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону. Загальні умови і порядок контролю за додержанням суб`єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги) встановлені Законом України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” (далі Закон - №265). Так статтями 15 та 16 Закону №265 визначено, що контроль за додержанням суб`єктами підприємницької діяльності порядку проведення розрахунків за товари (послуги), інших вимог цього Закону здійснюють органи державної податкової служби України шляхом проведення планових або позапланових перевірок. Слід зазначити, що статтею 11 Закону України від 04.12.90 №509 “Про державну податкову службу в Україні” визначені підстави та порядок проведення планових та позапланових виїзних перевірок своєчасності, достовірності, повноти нарахування і сплати податків та зборів (обов`язкових платежів).

У вас немає прав для коментування