Податкова інформує (18.08.2020)

Автор: Сергій Категорія: Податкова інформує Створено: Середа, 19 серпня 2020, 23:42

Увага! Змінено номери телефонів Жмеринського управління ГУ ДПС у Вінницькій області! 

Шановні платники податків!

З 25.08.2020 року в зв’язку з проведеними технічними роботами ПАТ «Укртелеком» в Жмеринському управлінні змінено номери телефонів а саме:

- Жмеринське  управління ГУ ДПС у Вінницькій області  (04332) 5-06-08

- ЦОП Державної податкової інспекції Жмеринського управління  (04332) 5-06-02 

Закон № 466/зміни до ПКУ (перевірки)

Законом України від 16.01.2020  № 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" внесено зміни до Податкового кодексу України, які набули чинності 23 травня 2020 року.

Законом зокрема вносяться наступні зміни до Податкового кодексу України (далі – ПК України):

 • упорядковані функції та визначення контролюючих органів;
 • вирішені проблемні питання визначення дати сплати податкового зобов’язання, якщо граничний строк сплати податкового зобов’язання припадає на вихідний або святковий день.

Так статтею 57 ПК України передбачено, що якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов'язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Зазначену норму приведено у відповідність до норми щодо строків подання податкової декларації: відповідно до п. 49.20 ст.49 ПК України, якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

 • врегульовано питання, пов’язане з неодноразовою втратою платниками податків первинних документів та покладено обов’язок щодо збереження документів платниками податків, пов'язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Так п. 44.3 ст.44 ПК України доповнено обов’язком збереження платником, в т.ч. і  документів, пов'язаних з виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, - не менш як 1095 днів з дня здійснення відповідної господарської операції (для відповідних дозвільних документів - не менш як 1095 днів з дня завершення терміну їх дії).

У разі не відновлення документів, їх повторної втрати, пошкодження чи дострокового знищення, що відбулися після використання платником податків права на їх відновлення у порядку передбаченому Кодексом, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків (п.44.5 ст.44 ПК України).

 • збільшився строк, на який може бути продовжено термін надання індивідуальної податкової  консультації з 10 до 15 днів, що настають за днем отримання такої консультації. (ст.52 ПК України);
 • з'явилася можливість поновлення строку подання платником скарги в адміністративному порядку та змінено строк протягом якого подається скарга до контролюючого органу вищого рівня – з 10 календарних днів на 10 робочих днів.

Пунктом 56.3 ст.56 ПК України передбачено, що протягом шести місяців з дати отримання рішення платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності).

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

 • змінені строки сплати грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами перевірки - з 10 календарних днів на 10 робочих днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п.57.3 ст.57 ПК України);
 • змінено порядок внесення змін до плану-графіку проведення документальних планових перевірок.

         Пунктом 77.2 ст.77 ПК України передбачено, що внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається  не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

         Порядок оприлюднення цього плану-графіка на офіційному вебпорталі ДПС до 30 числа останнього місяця кварталу (у випадках змін найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок – до 30 числа місяця, що передує місяцю, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки).

- внесено зміни до ст.78 ПК України щодо підстав для проведення документальних позапланових перевірок, зокрема:

         1) виключено із підстав для проведення позапланової перевірки отримання рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки (пп. 78.1.11 п. 78.1 ст. 78 ПК України);

         2) приведено у відповідність до Закону України «Про державну службу України» пп.78.1.12 п.78.1 ст.78 ПК України, в частині проведення дисциплінарного провадження стосовно працівників органів ДПС, які проводили перевірку, надано можливість проводити повторні перевірки на підставі наказу, який видається на підставі наказу контролюючого органу, якому доручено здійснення перевірки;

         3) додано підстави для проведення перевірки, а саме:

         - контролюючим органом після проведення документальної перевірки отримано інформацію (документи) від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок та свідчать про порушення законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки (пп.78.1.21 п.78.1 ст.78 ПК України);

 • у разі отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України (пп. 78.1.22 п.78.1 ст.78 ПК України).
 • змінено умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних, фактичних перевірок та визначена процедура складання і підписання акту про неможливість проведення перевірки.

Передбачено можливість допуску до перевірки за наявності не тільки службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки, а й належним чином оформленого відповідним контролюючим органом документа, що засвідчує посадову (службову) особу.

Акт про неможливість проведення перевірки, у разі неможливості проведення перевірки, складається та підписується посадовими (службовими) особами контролюючого органу невідкладно, не пізніше наступного робочого дня реєструється в контролюючому органі. До такого акта додаються матеріали, що підтверджують факти, наведені в такому акті. Зазначений акт та матеріали надсилаються платнику податку в порядку, визначеному ст.42 цього Кодексу (ст.81 ПК України).

 • передбачено можливість зупинення виїзних та невиїзних документальних перевірок платників податків всіх категорій, а не лише великих платників податків;
 • передбачено право на продовження строків проведення перевірки у разі несвоєчасного надання документів платником податків.

Відповідно до п.82.5 ст.82 ПК України, у разі порушення посадовими (службовими особами) контролюючого органу строку, визначеного абзацом другим пункту 85.4 статті 85 цього Кодексу (запит на отримання копій документів повинен бути поданий не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати закінчення перевірки), за заявою платника податків проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки повинно бути зупинено на строк не менше ніж п'ять робочих днів.

У разі якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три робочі дні до дня її завершення або якщо надіслані, документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три робочі дні до дня завершення перевірки, проведення перевірки може бути додатково продовжено на строк три робочі дні. 

Програмні РРО: реєстрація, перереєстрація, скасування реєстрації

Реєстрація (перереєстрація, скасування реєстрації) ПРРО здійснюється у такому порядку.

Суб’єкт господарювання, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Також на обліку має перебувати його господарська одиниця, де буде використовуватись ПРРО, про яку СГ повідомляє контролюючий орган шляхом подання повідомлення за формою 20-ОПП.

Після установки програмного рішення (у тому числі безкоштовного) на відповідний пристрій ПРРО підлягає реєстрації відповідно до Порядку реєстрації, ведення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2020 № 317 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.07.2020 за № 635/34918, який набрав чинності  01 серпня 2020 року.

Для реєстрації ПРРО складається заява за формою № 1-ПРРО (форма J/F 1316602). Заява в електронній формі подається на фіскальний сервер засобами Електронного кабінету або засобами Єдиного вікна подання електронної звітності.

Фіскальним сервером здійснюється автоматизована обробка заяви, за результатами якої ПРРО реєструється або формується відмова в реєстрації ПРРО.

При реєстрації кожному ПРРО автоматично формується і присвоюється фіскальний номер, який є унікальним числовим порядковим номером реєстраційного запису в Реєстрі ПРРО, не змінюється при перереєстрації ПРРО і зберігається за ПРРО до дати скасування його реєстрації.

Датою реєстрації ПРРО є дата формування фіскального номера ПРРО.

Також для роботи ПРРО необхідно надати дані сертифікатів електронних підписів і/або печаток. Такі дані вносяться до Реєстру на підставі поданого суб'єктами господарювання в електронній формі Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (для повідомлень щодо сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в ПРРО) (форма J/F 1391801) із зазначенням ідентифікатора ключа.

Суб'єкти господарювання повинні застосовувати тільки переведені у фіскальний режим роботи ПРРО.

Для переведення ПРРО в фіскальний режим роботи проводиться відкриття робочої зміни на такому ПРРО шляхом формування та направлення на фіскальний сервер Повідомлення про відкриття змін ПРРО (форма J/F 1316801) в електронному вигляді. Таке повідомлення реєструється фіскальним сервером шляхом присвоєння йому номера, який є номером зміни, ця інформація надходить заявнику у квитанції .

На одному ПРРО може бути відкрита одночасно тільки одна зміна. При цьому дозволяється відкрити нову зміну за умови закриття попередньої.

Для закриття робочої зміни формується фіскальний звітний чек/ фіскальний звіт за таку зміну і направляється на реєстрацію на фіскальний сервер. Протягом однієї зміни може бути сформований один фіскальний звітний чек/фіскальний звіт.

Протягом робочої зміни ПРРО працює в режимі онлайн-обміну даними з фіскальним сервером і в цьому режимі забезпечує одноразове занесення на фіскальний сервер даних щодо кожної окремої розрахункової операції, виконаної в готівковій та / або в безготівковій формі.

На період відсутності зв’язку між фіскальним сервером і ПРРО розрахункові операції проводяться в режимі офлайн, що може тривати 36 годин поспіль.

У такому випадку фіскальні номери розрахунковому документу присвоюють ПРРО. Ці фіскальні номери надаються кожному ПРРО під час реєстрації із діапазону фіскальних номерів, що сформовані фіскальним сервером. Автоматично надається 2000 номерів. Така кількість може бути збільшена у разі, якщо суб’єкт господарювання у реєстраційній заяві проставив відповідну позначку.

Суб’єкт господарювання може використовувати фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів не більше 168 годин протягом місяця.

За бажанням на період відсутності зв’язку суб’єкт господарювання може застосовувати класичний РРО, який реєструється та застосовується у встановленому порядку.

При обміні валюти режим офлайн не застосовується!

Актуальні запитання-відповіді, пов’язані із запровадженням програмних РРО, розміщені на офіційному вебпорталі ДПС у банері «Програмні РРО» за посиланням: https://tax.gov.ua/baneryi/programni-rro/aktualni-zapitannya-vidpovidi/ 

Повідомити про порушення податкового законодавства можна на електронну скриньку

Державна податкова служба України звертає увагу громадян на можливість подання скарги про порушення податкового законодавства в електронному вигляді. На адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. можна надсилати інформацію (скаргу), зокрема, про:

 • проведення розрахунків без застосування РРО – чек РРО не видано;
 • відсутність інформації про виданий чек РРО в Електронному кабінеті ДПС;
 • продаж підакцизних товарів (алкогольні напої та/або тютюнові вироби) з ознаками підробки, відсутність акцизних марок,  відсутність інформації про акцизні марки в інформаційних системах;
 • продаж підакцизних товарів (алкогольні напої, тютюнові вироби та пальне) без наявності відповідних ліцензій;
 • використання неоформленної найманої праці.

За результатами розгляду наданої інформації (скарги) органами ДПС для усунення  порушень будуть вжиті до суб’єктів господарювання – порушників контрольно-перевірочні заходи. 

Олексій Любченко: Програмні РРО – це революція

Програмні реєстратори розрахункових операцій є революцією у сфері розрахунків. Вони запроваджені з 1 серпня цього року і є альтернативою класичним касовим апаратам.

 «У нас сьогодні, так би мовити, 300 тисяч місць, які можуть пробити чек. Ми розраховуємо, що через програмні РРО буде пробиватися до 800 тисяч. А далі картинка виглядає таким чином. У нас місячна каса – 110 млрд, це увесь сукупний чек по країні, все, що ми отримали на касі. Я точно знаю, що 150 млрд грн ще десь є. Це мінімум, який обертається без чеку. Ось, як і ПДВ, резерв», – розповів Голова ДПС Олексій Любченко в інтерв’ю виданню «LB.ua».

 За його словами, такий мінімум обертається на ринках, місцях, де не пробивають чеки, а також там, де використовують фізичних осіб-підприємців у схемах зі зменшення податкових зобов’язань. 

У вас немає прав для коментування